Ochrana údajů

Ochrana dat

Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochrana dat má pro vedení společnosti Kindler Etui und Werbeartikelvertriebs GmbH obzvláště vysokou prioritu. Webové stránky Kindler Etui und Werbeartikelvertriebs GmbH můžete v zásadě používat bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby společnosti, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro takové zpracování právní základ, zpravidla získáváme souhlas dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s ochranou údajů konkrétní země. předpisy platné pro Kindler Etui und Werbeartikelvertriebs GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů informovány o právech, na která mají nárok, prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Společnost Kindler Etui und Werbeartikelvertriebs GmbH jako správce odpovědný za zpracování zavedla četná technická a organizační opatření, aby zajistila nejúplnější možnou ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přesto mohou mít přenosy dat přes internet obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každá dotčená osoba předat osobní údaje alternativními způsoby, například telefonicky.
1. Definice

Prohlášení o ochraně údajů společnosti Kindler Etui und Werbeartikelvertriebs GmbH je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané termíny.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující výrazy:
a) osobní údaje

     Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Fyzická osoba se považuje za identifikovatelnou, pokud přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo k jednomu či více zvláštním znakům, vyjádření fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

b) subjekt údajů

     Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce údajů.

c) Zpracování

     Zpracování je jakýkoli proces prováděný s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo jakékoli takové série procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, uspořádání, ukládání, přizpůsobování nebo změna, čtení, dotazování, používání, zpřístupnění přenos, distribuce nebo jakákoli jiná forma zpřístupnění, spárování nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení.

d) Omezení zpracování

     Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezení jejich budoucího zpracování.

e) profilování

     Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních údajů Analyzovat nebo předvídat preference této fyzické osoby. , zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo přemístění.

f) Pseudonymizace

     Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně

Naposledy prohlíženo